Erkenningscommissie

De erkenningscommissie is een gewestelijk beslisorgaan dat instaat voor de erkenning tot arts-specialist. Ze houden zich onder andere bezig met de goedkeuring van stageplannen, opvolgen van stageboekjes en het finaal erkennen van arts-specialisten. Er zijn 2 erkenningscommissies: een Nederlandstalige en een Franstalige.