VAUG

De Vlaamse Academie voor Urgentiegeneeskunde is een samenwerkingsverband tussen Vlaamse universiteiten, BESEDIM en BECEP en organiseert de Voortgezette Opleiding Urgentiegeneeskunde (VOU) ter voorbereiding op het formeel evaluatiemoment in het kader van de MaNaMa en de Belgische erkenning als specialiteit in de Urgentiegeneeskunde. Daarnaast wordt er gewerkt aan een interuniversitaire voorbereiding voor prehospitaalgeneeskunde met evaluatiemoment (MUG-examen) en een lessenreeks voor ouders jaars ASO’s, ter voorbereiding op het EBEEM-examen.

Voor meer informatie: https://www.vaug.net