YEMD

Young Emergency Medicine Doctors Session
Geneesheer-specialisten in opleiding zijn de toekomst, niet alleen van een organisatie, maar van het gehele specialisme. Hun betrokkenheid is daarom van essentieel belang bij de vormgeving van deze toekomst.

De ‘Young Emergency Medicine Doctors Section (YEMD)’ van de ‘European Society for Emergency Medicine (EuSEM)’ werd opgericht om:

– het contact te bevorderen tussen Europese assistenten
– het bevorderen van wetenschappelijk onderzoek tussen Europese assistenten
– het bevorderen van contact tussen Europese assistenten
– het bevorderen van de opleiding en onderwijsinitiatieven aanbieden
– het bepleiten van de erkenning van urgentiegeneeskunde als basisspecialiteit in de landen waar dit nog niet het geval is

Om deze doelstellingen waar te maken zijn volgende projecten gestart of worden ze in de toekomst uitgewerkt:

– Refresher courses: cursussen gericht op assistenten en jonge specialisten om basis vaardigheden tot gespecialiseerde topics te herhalen. Meer info vind je op www.refreshercourse.org

– Vertegenwoordiging in de EuSEM executive en council, European Trauma Course Organization en European Union of Medical Specialists

– Samenwerkingsverbanden met European Junior Doctors, Acute Cardiovascular Care Association Young Doctors en African Federation for Emergency medicine Young Doctors (DELTA-EM)

– EuSEM congres YEMD track. Gedurende heel het congres zal er een volledige zaal voorbehouden worden voor onderwerpen samengesteld door YEMD en voor assistenten en jonge specialisten. Meer info op http://www.eusemcongress.org

– YEMD fellowship. Een 1 tot 2 weken durend programma in een gespecialiseerde spoedgevallen gefocust op 1 specifiek thema (bv. echografie of niet-invasieve ventilatie). Dit project wordt in de komende maanden uitgewerkt.

We zijn steeds op zoek naar enthousiaste assistenten die mee deze vereniging willen dragen. Bij vragen hierover kan je ons steeds contacteren op yemdsection@gmail.com.

http://www.refreshercourse.org/