FAQ

Q: Hoe schrijf ik mij in voor het EBEEM examen (Part A, ITA en Part B):

A: Via https://eusem.org/ebeem. Nota bene: op moment van schrijven heb je ten minste 3 jaar opleiding nodig (dus moet je 4e jaar of hoger zijn) en een ondertekend document van je stagemeester dat zegt dat je er klaar voor bent.

Q: Wat moet ik doen om erkend te kunnen worden als urgentiearts

A: De wettelijke criteria zijn te vinden in KB TODO. Kort gezegd moet je

  • Voldoende universitaire lessen gevolgd hebben via de MaNaMA.
  • De erkenningscommissie eist ook dat je het geslaagd bent voor het EBEEM examen (Part A of ITA)
  • Succesvol je stage volbracht hebben van minstens 36 maand urgentiegeneeskunde en minstens 12 maand Intensieve Zorgen.
  • Sommige universiteiten hebben extra vereisten zoals echocursus, ALS en EPALS/APLS cursus.  

Q: Waar vind ik de APLS cursusdata?

A: APLS cursussen worden geörganiseerd door GOKIN VZW, en zijn terug te vinden op hun website (http://www.gokin.be/)

Q: Waar vind ik de ALS/ERC/EPALS/ETC cursusdata en inschrijving?

A: Deze cursussen zijn uitgaande van het ERC. Inschrijven kan via het COSY platform (https://cosy.erc.edu)

Q: Volg ik best ETC of ATLS?

A: Hangt er van af: ETC is een team-based aanpak waarin communicatie en ABCDE centraal staat. ATLS is eerder gericht op het correct identificeren van levensbedreigende aandoeningen bij trauma. Beide systemen hebben hun voor en nadelen met voor en tegenstanders, maar worden als ongeveer equivalent aanzien.

Q: Waar vind ik (Belgische) ATLS cursusdata en inschrijving?

A: Er is bij ons weten nog geen gecentraliseerd overzicht hiervoor. Vele cursussen gaan door in Nederland met inschrijvingsgeld aangepast aan Nederlandse inkomens, wat soms een volledig maandloon kan zijn voor Belgische ASO’s. Vermoedelijk zal deze cursus in de toekomst overwaaien naar België.

Q: Wanneer mag ik in de MUG?

A: Voor de wettelijke regeling verwijzen we naar de betreffende wetgeving. KB 10/08/1998: Koninklijk besluit houdende vaststelling van de normen waaraan een functie “mobiele urgentiegroepen” (MUG) moet voldoen om te worden erkend(en de hierop volgende wijzigingen). Kort samengevat voor ASO’s moet men 1 jaar ervaring hebben en in opleiding zijn voor urgentiegeneeskunde of acute geneeskunde. De VAUG is op moment van schrijven bezig met een interuniversitaire prehospitaal cursus. Als VLUG raden wij ten stelligste aan om een degelijke opleiding te hebben genoten alvorens in de MUG te stappen. Je weet immers nooit wat je tegenkomt.

Q: Waar kan ik mij inschrijven voor de tweedaagse interuniversitaire rampencursus:

A: Er zijn verschillende cursussen beschikbaar in functie van je universiteit, informeer bij het secretariaat van je opleiding. De meeste ASOs volgen de tweedaagse opleiding georganiseerd door de KU Leuven.

Q: Hoe vraag ik mijn accreditatie aan?

A: Dit doe je best direct na je afstuderen omdat de procedure een stuk complexer wordt als je hier te lang mee wacht. Meer informatie vind je op de 

Q: Wat moet ik doen als ik later DIR-MED wil worden:

A: Je moet een erkende rampencursus gevolgd hebben, afgestudeerd zijn als acutist of urgentist en je laten publiceren in het staatsblad. Voorlopig is er één nederlandstalige cursus: het postgraduaat rampenmanagement. Voor meer informatie:  https://www.campusvesta.be/opleidingen/rampenmanagement.masterdetail.html/p_detail_url/nl/doe/campus-vesta/opleidingen/dgh/postgraduaat-rampenmanagement.html

Q: Waar vind ik informatie over echografiecursussen in België?

A: Op de website van BeUS (https://beusbelgium.org/)