VAUG

Vlaamse Academie voor Urgentiegeneeskunde

Vlaamse academie voor Urgentiegeneeskunde
Deze lessenreeks vormt de basis voor het éérste examen dat je als assistent urgentiegeneeskunde moet afleggen. Voor sommigen is dit op het einde van het tweede jaar, voor anderen in het derde.

 

De Voortgezette Opleiding Urgentiegeneeskunde wordt georganiseerd door de vzw Vlaamse Academie voor Urgentiegeneeskunde; een samenwerkingsverband tussen Vlaamse universiteiten, BESEDIM en BeCEP. Deze opleiding bestaat uit een lessenpakket van acht lesdagen, gedoceerd tijdens het academiejaar. De lessen vinden overdag plaats, doorgaans tussen 8.30u en 17.30u. Het is mogelijk het lessenpakket gespreid te volgen over twee jaar. Het programma dat tijdens het academiejaar 2014-2015 werd aangeboden, wordt dit academiejaar integraal hernomen.

De lessen zijn in eerste instantie bedoeld voor de ASO’s en BBB’S (bijzondere beroepsbekwaming in de urgentiegeneeskunde) in opleiding maar staan ook open voor co-assistenten (laatstejaars stagiairs), brevetartsen, acutisten en urgentieartsen. Arts-specialisten in opleiding, brevetartsen, acutisten en urgentieartsen krijgen een aanwezigheidsattest en accreditering per gevolgde lesdag. Een theoretisch pakket met studiemateriaal wordt bij een aantal modules vooraf ter beschikking gesteld. De kandidaat wordt verondersteld elke les grondig voor te bereiden aan de hand van het referentiewerk Tintinalli’s (7th ed.) en de eventueel ontvangen lesdocumenten. Dit laat toe tijdens de lessenreeks voldoende ruimte te creëren voor casuïstiekbespreking met de experten.

De lessenreeks wordt aangeboden als voorbereiding op een formeel evaluatiemoment in het kader van de MaNaMa en de Belgische erkenning als specialiteit in de urgentiegeneeskunde. Dit evaluatiemoment, in de vorm van een examen, wordt georganiseerd door de Erkenningscommissie (EC). Na het succesvol slagen ontvangt de kandidaat het getuigschrift Voortgezette Opleiding Urgentiegeneeskunde. Het examen (door EC georganiseerd) is enkel toegankelijk voor de ASO’s acute en urgentiegeneeskunde en BBB’s in opleiding. Een herkansing is voorzien. Om deel te kunnen nemen aan het examen moet men minstens 6 lessen hebben gevolgd van de 8 (aanwezigheidsattest).

Het lidgeld voor het academiejaar 2015-2016 bedraagt € 80 voor stagiairs, co-assistenten, ASO’s en BBB’s in opleiding. Niet-ASO’s betalen € 100 per lesdag. U kan via het bijgevoegde registratieformulier inschrijven voor één of meerdere lessen. Inschrijven is verplicht en kan tot tien dagen voor de lesdatum, via e-mail naar info.vaug@gmail.com. Voorafgaand aan de lesdagen krijgt u van ons bevestiging van inschrijving en ontvangt u eventueel voor te bereiden lesmateriaal.

 • Prijs: lidgeld bedraagt 80€ per academiejaar (voor co-assistenten en assistenten)
 • Locatie: diverse locaties in heel Vlaanderen
 • Info & inschrijven: info.vaug@gmail.com

Meer info via email ontvangen van de vaug of op hun facebook pagina.

 • Dinsdag 10 oktober 2017 (uz Gent) Toxico / drugs / psychiatrie
 • Donderdag 23 november 2017 (uz Leuven) Infectie / shock
 • Dinsdag 19 december 2017 (ZNA Middelheim) Trauma / kleine chirurgie / BW
 • Dinsdag 23 januari 2018 (uz Antwerpen) Cardiovasc / endocrino / andere / man
 • Dinsdag 20 februari 2018 (uz Gent) Pediatrie / vrouw / kind
 • Dinsdag 20 maart 2018 (uz Brussel) Neuro / beeldvorming / oftalmo / labo + ABG
 • Vrijdag 20 april 2018 (ZOL Genk) Respiratoir / sociale aspecten / wetgeving
 • Donderdag 31 mei 2018 (ZNA Stuivenberg) Prehosp / luchtweg / sedatie / dermato