Missie & Visie

Missie

Als Vlaamse assistentenvereniging voor urgentieartsen in opleiding beogen we een optimale voorbereiding van deze artsen op hun toekomstig professionele activiteiten. We wensen een aanspreekpunt te zijn voor deze assistenten en een klankbord naar de diverse actoren binnen het werkterrein. Een kwalitatief hoogstaande opleiding eist continu nieuwe initiatieven en dient via feedback bijgestuurd te worden waar nodig. Nieuwe wetenschappelijke inzichten verwerven en structureren van bestaande kennis is van primordiaal belang voor het verder optimaliseren van onze jonge discipline. Via networking en sociale activiteiten trachten we reeds van in het begin de jonge artsen op sleeptouw te nemen en hun passie voor urgentiegeneeskunde verder aan te wakkeren.
Onze verwezenlijkingen trachten wij waar mogelijk af te stemmen op deze van de reeds bestaande actoren binnen onze discipline.

Visie

 • Goed begonnen is half gewonnen
  De carrière van een jonge urgentiearts start bij het moment van aanvaarding voor de discipline. Als vereniging reiken wij de hand naar deze jonge ambitieuze mensen en wensen hen te loodsen door de eerste stappen van hun professioneel leven. Zowel op administratief vlak als op tal van praktische vragen denken wij een afdoend antwoord te kunnen bieden. De huidige basisopleiding geneeskunde schiet tekort in een optimale voorbereiding voor het werkveld van de beginnende geneesheer-specialist in opleiding in urgentiegeneeskunde. Als jonge ASO urgentiegeneeskunde dient men op korte termijn heel veel kennis en vaardigheden te verwerven. Van hem/haar wordt daarnaast nog verwacht om in acute situaties adequaat te kunnen handelen. Al te vaak verliest de jonge arts zich in onzekerheid. We willen voor deze aanstormende collega’s de nodige ondersteuning voorzien, zowel op vlak van extra training als van praktische zorgen.
 • Opportuniteiten binnen de opleiding
  De kennis van een urgentiearts wordt geacht zeer breed te zijn. We dragen de reeds genomen initiatieven tot opleiding en bijscholing een warm hart toe. We zijn echter van mening dat er nog veel opportuniteiten bestaan. Daar waar op vandaag de klassieke onderwijsmethoden nog steeds de bovenhand halen, sturen wij aan op blended learning met integratie van moderne technologieën en meer doorgedreven praktijktraining. En dit liefst op een financieel interessante manier voor de assistent. We hopen dan ook de bestaande opleidingscentra hiervan te overtuigen en hun initiatieven aan te vullen met innoverende projecten.
 • Wetenschappelijk onderzoek faciliteren
  Wetenschappelijk onderzoek vormt de basis voor goede klinische praktijkvoering. We steunen onze wetenschappelijke beroepsvereniging dan ook in haar initiatieven en willen haar activiteiten promoten. Waar de meeste assistenten erin slagen om een publicatie binnen te halen, ervaren we dat veel assistenten wat extra hulp kunnen gebruiken. Daarnaast zullen we elkaar informeren over de lopende wetenschappelijke onderzoeken en elkaar helpen om de juiste kanalen te vinden voor nieuwe projecten.
 • Internationalisering is actueler dan ooit
  Steeds meer assistenten hebben de interesse om een jaar naar het buitenland te trekken om bijkomende vaardigheden te ontwikkelen. We willen een gepast antwoord helpen zoeken op de klassieke vragen die hierbij gesteld worden. We hopen een informatiepunt te vormen waar concreet advies te verkrijgen is en buitenlandse initiatieven gepropageerd worden
 • Uitkijk op professionele carriere
  Naarmate het assistentschap vordert denkt elke assistent na over zijn/haar toekomstige loopbaan. Op welke spoedgevallen wenst hij of zij actief te zijn? Is een bijzondere beroepstitel intensieve zorgen een optie? Of misschien een jaar fellowship in het buitenland? Als assistentenvereniging vormen we het ideale forum om over deze opties in dialoog te treden. Daarnaast vormt de assistent tijdens zijn opleiding een realistisch beeld over zijn/haar toekomstig werkveld. Als de “specialist van morgen” participeren wij ook graag in de denkoefeningen over de organisatie van onze discipline.
 • Sociale activiteiten verstevigen ons netwerk
  Als urgentiearts werken we dagdagelijks in teamverband. Daarnaast ontmoeten we elkaar vaak in de pre- en interhospitaalsetting. Een netwerk van urgentieartsen in opleiding maakt het werk aangenamer en de mogelijkheden tot zelfontwikkeling groter. Daarom zetten we ook in op sociale activiteiten die ons los van onze professionele activiteiten dichter bij elkaar brengen.
 • Samenwerking als hoeksteen
  Op vraag van bestaande actoren binnen onze discipline (BeSEDiM, BeCEP, VAUG, …) gaan wij graag samenwerkingsverbanden aan teneinde gemeenschappelijke doelen te bereiken.