Actoren

Onderstaande instellingen zijn eveneens zeer interessant voor de Urgentie-arts in opleiding en bieden eveneens verschillende ondersteunende functies tijdens de opleiding.